Liofilizowany lizat amebocytów specyficzny dla endotoksyn